Fundacja Miasto, powołana przez Związek Miast Polskich, powstała po to, by wspierać miasta. Swoje działania opiera na doświadczeniach ZMP oraz potencjale organizacyjnym i ludzkim, który posiada Związek.

Realizując swoją misję, ZMP zdobył w ostatnich latach olbrzymie doświadczenie w przygotowywaniu diagnoz i dokumentów strategicznych dla miast i partnerstw z ich aktywnym udziałem. Przygotowaliśmy prawie 100 diagnoz, ponad 110 programów, i około 40 strategii terytorialnych, w tym dwie z uwzględnieniem modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, przeprowadziliśmy badania społeczne w 339 gminach (obejmujące 38 tys. młodzieży, 32 tys. mieszkańców i 2,1 tys. lokalnych liderów). Posiadamy kompleksowe, uporządkowane i obiektywne narzędzia do zarządzania rozwojem lokalnym - Monitor Rozwoju Lokalnego, instrumenty do badań społecznych i inne.

Fundacja Miasto współpracując z wieloma partnerami, zajmuje się przygotowywaniem dokumentów strategicznych, podejmowaniem różnych inicjatyw badawczych, organizacją kursów i szkoleń.

Dysponujemy liczną i silną kadrą o bardzo wysokich kompetencjach (z różnych dziedzin), umiejętnościach i bardzo wysokim poziomie osobistego doświadczenia – tworzącą zgrany zespół.

Teraz ten zespół jest do Twojej dyspozycji! W każdej sprawie dotyczącej Twojego miasta! Również online!

Posiadamy narzędzia ułatwiające pracę, przede wszystkim Monitor Rozwoju Lokalnego, narzędzia do badań społecznych i wiele innych.

Dysponujemy szeroką kadrą o bardzo wysokich kompetencjach (z różnych dziedzin), umiejętnościach i bardzo wysokim poziomie osobistego doświadczenia – tworzącą zgrany zespół.
...
Ryszard Grobelny

Prezes Fundacji Miasto

...
Andrzej Porawski

Dyrektor Biura ZMP

...
Łukasz Dąbrówka

...
Janusz Szewczuk

...
Joanna Nowaczyk

...
Hanna Czernik

...
Sylwia Kluczyńska

...
Joanna Ganowicz

...
Przemysław Cichocki

...
Igor Gontarz

...
Wojciech Zarzycki

© 2022 Fundacja Miasto wszelkie prawa zastrzeżone